[section] [title text=”خط مشی سیستم مدیریت کیفیت” color=”rgb(230, 35, 41)”] [ux_text line_height=”2.5″]

شرکت بین المللی مهندسی هیوا از سال 1382 به عنوان سازمان ارائه دهنده خدمات مهندسی، در امر مشاوره و آموزش کلیه شرکتها اعم ازخدماتی،تولیدی،صنعتی و بازرگانی و سایر بنگاههای اقتصادی فعالیت نموده است. این شرکت با شعارهمگام با شما در تعالی سازمانیو هدف دستیابی به بهبود مستمر ، ضمن استقرار سیستم های مدیریتی ISO9001:2015 و ISO10002:2018  ، با تکیه بر دانش و توان تخصصی مدیران و کارشناسان خود و با توجه به انتظارات کلیه ذی نفعان ، برای دستیابی به اهداف خود ، سیاستهای زیر را با جدیت دنبال می نماید :

1. مدیریت موثر ارتباط با مشتریان اعم از کسب درجه بالای رضایتمندی و وفاداری آنان و رسیدگی مناسب به نظرات و شکایات احتمالی
2. توسعه مدیریت منابع انسانی با رویکرد ارتقاء دانش، وفاداری و ثبات در تیم های کاری به عنوان ارزشمندترین سرمایه های سازمان
3. تلاش در جهت حفظ و افزایش سهم بازار با ایجاد و توسعه سیستم های نوین در زمینه های بازاریابی ، فروش ، تبلیغات و ارائه خدمات به مشتریان
4. ارتقاء سطح فعالیت های صنفی
5. ماندگاری مستمر در سازمان مشتریان به منظور دستیابی به بهبود و تعالی
6. توسعه خدمات آموزشی
7. ایجاد تنوع در خدمات از طریق ورود به سایر حوزه های مدیریتی

 

مدیریت ارشد این سازمان ، خود را متعهد به این خط مشی می داند و از درک و اجرای صحیح آن توسط تمامی کارکنان به صورت مداوم اطمینان حاصل می نماید .
این خط مشی در فواصل سالانه و با توجه به جهت گیری های استراتژیک سازمان ، طی جلسات مدیریتی ، مورد بررسی و بازنگری قرار می گیرد .

[/ux_text] [/section]