[section label=”About” padding=”50px”] [gap height=”80px”] [title style=”center” text=”درباره ما”] [row style=”large” v_align=”equal”] [col span=”7″ span__sm=”12″] [ux_text font_size=”2.25″ line_height=”1.25″]

درباره ما

[/ux_text]

مديران مؤسس شركت بین المللی مهندسی هیــوا از سال 1382 فعاليت خود را در زمينه حرفه مشاوره مديريت آغاز نموده و با پشتوانه مستحكم علمی و تجربی و بابهره‌ جویی از همكاری كارشناسان مجرب و كار آزموده مبادرت به تشكيل اين شركت در زمينه تحقيق، آموزش و اجرای پروژه‌ های مرتبط باسيستم هاي مديريت نموده‌اند.رسالت اين شركت ارائه خدمات به مدیران در حوزه مشاوره و آموزش با كيفيتی در سطح جهاني و با استفاده از روش های نوين و روز دنيا بوده تا موجبات بالندگی سازمان ها را فراهم آورد.از همين رو شعار ”همگام با شما در توسعه سازمانی ”را برگزيده و در 17 سال گذشته تمام توان خود را صرف اثبات آن به مشتريان خود نموده است. هم اکنون مديران شركت بین المللی مهندسی هیـوا با اعتقاد جدي به اصل مشتری مداری و با تكيه برتجربيات ارزشمند و موفق خود در بيش از 1100 پروژة مديريتي درگستره وسيعي از سازمان هاي توليدی و خدماتی آماده خدمتگزاری به جامعه مديريت كشور می باشند.

[gap height=”25px”] [row_inner visibility=”hidden”] [col_inner span=”4″ span__sm=”12″] [ux_image id=”841″ width=”65″] [/col_inner] [col_inner span=”4″ span__sm=”12″] [ux_image id=”841″ width=”65″] [/col_inner] [col_inner span=”4″ span__sm=”12″] [ux_image id=”841″ width=”65″] [/col_inner] [/row_inner] [/col] [col span=”5″ span__sm=”12″] [ux_slider timer=”2000″] [ux_image id=”1294″ link=”/elements/pages/portfolio/”] [ux_image id=”1242″ link=”/مجوزها-و-تقدیرنامه-ها/”] [/ux_slider] [/col] [/row] [/section]