[section padding=”6px” border=”0px 0px 0px 0px” border_margin=”0px -0 0px 0px”] [row style=”collapse” width=”full-width” h_align=”center”] [col span__sm=”12″] [page_header style=”normal” type=”subnav” text_color=”dark”] [title visibility=”hidden”] [ux_image id=”1620″ margin=”0px 0 0px 0px” animate=”fadeInUp”] [button text=”درخواست گواهینامه” color=”alert” style=”outline” animate=”fadeInLeft” depth=”2″ expand=”true” icon=”icon-twitch” link=”/درخواست-گواهینامه/”] [button text=”مشاوره رایگان (09373706436)” style=”outline” animate=”fadeInLeft” depth=”2″ expand=”true” icon=”icon-phone” link=”tel:09373706436″] [/col] [/row] [/section] [section padding=”0px”] [row] [col span__sm=”12″] [title style=”center” text=”سیستم ایمنـی و بهداشـت مواد غذایی” tag_name=”h4″ color=”rgb(255, 0, 0)”] [title style=”center” text=”Hazard Analysis and Critical Control points” tag_name=”h4″ color=”rgb(0, 0, 0)”] [ux_text text_align=”right”]

HACCP مجموعه الزامات مربــوط به سيــستــم مديريــت بهداشـت مواد غذايي است كه اين اصـطلاح از حروف کلمات ” Hazard Analysis and Critical Control points “ به معني : ” آناليز خطر و نقاط كنترل بحراني“ گرفته شده است . براي اولين بار HACCP در سال 1971 در كنفرانس ملي حفاظت مواد غذايي مطرح شد . سپس در سال 1973 سازمان فضا نوردي آمريكا (ناسا) با همكاري شركت پيلسبوري اين سيستم را براي اطمينان از سلامت مواد غذايي فضا نوردي اجرا كردند . اين سيستم در سال 1985 به اطلاع عموم رسيد و در سال 1993 توسط كميسيون كدكس FAO/WHO پذيرفته شد. در سال 1377 اداره استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران آئين كار استفاده از HACCP را تحت عنوان استاندارد ملي 4557 منتشر كرد .اين سيستم با هدف ايمن سازي فرآيندهاي توليد مواد غذايي و پيشگيري از بروز حوادث ناشي از مشكلات بهداشتي مواد غذايي در سازمانها مستقر مي شود. تولید کنندگان محصولات غذایی اعم از فرآوری و بسته، انبار و توزیع کنندگان محصولات غذایی،فروشندگان خرد از جمله سوپر مارکتها ،تأمین کنندگان مواد غذایی ، تولید کنندگان تجهیزات بسته بندی غذا ،خطوط هوایی مسافربری ، بیمارستان ها ،هتل ها ، صنایع مهمانداری عمومی و رستوران ها ،صنایع کشاورزی ، صنایع گوشت و دامداری ها می توانند HACCP را پياده سازي کرده و گواهینامه مربوطه را دریافت نمایند.
HACCP داراي هفت اصل به شرح ذيل می باشد :

  1. تجزيه و تحليل مخاطرات موجود (ميكروبي ، شيميايي ، فيزيكي) و تعيين اندازه مخاطره
  2. تعيين سيستم نظارتي براي هر كدام از نقاط كنترل بحراني
  3. سيستم مستند سازي و نگهداري سوابق
  4. شناسايي نقاط كنترل بحراني
  5. تعيين محدوده هاي بحراني
  6. ايجاد فرآيندهاي تصديق
  7. اقدامات اصلاحي
[/ux_text] [/col] [/row] [/section] [section padding=”0px”] [title style=”center” text=”منافع و نتایج مورد انتظار پس از اجرای پروژه استقرار استاندارد” tag_name=”h4″ color=”rgb(0, 0, 0)”] [title style=”center” text=”HACCP” tag_name=”h4″ color=”rgb(249, 1, 1)”]

پس از تحقق اهداف پروژه ، انتظار مي رود نتايج زير در مجموعه سازمان حاصل گردد:
[row] [col span__sm=”12″]

پيشگيري از مخاطرات شيميايي ، ميكروبي و فيزيكي كه ممكن است در فرآورده هاي غذايي موجب خسارت رساندن به مشتري و كاهش اعتبار سازمان شود

حركت به سمت توليد بدون نقص ( Zero Defeat )  با استفاده از اصول GMP

ايجاد اطمينان در مصرف كنندگان محصولات

[row_inner h_align=”center” padding=”0px 0px 0px 0px” visibility=”hidden”] [col_inner span=”6″ span__sm=”12″] [featured_box img=”631″ img_width=”20″ pos=”left” title=”سیستم برنامه ریزی و کنترل تولید”] [/featured_box] [featured_box img=”631″ img_width=”20″ pos=”left” title=”سیستم فروش و بازاریابی”] [/featured_box] [/col_inner] [col_inner span=”6″ span__sm=”12″] [featured_box img=”631″ img_width=”20″ pos=”left” title=”سیستم انبار و کنترل موجودی”] [/featured_box] [featured_box img=”631″ img_width=”20″ pos=”left” title=”سیستم محاسبات قیمت تمام شده محصولات”] [/featured_box] [/col_inner] [/row_inner] [/col] [/row] [/section] [title style=”center” text=”hivainco”]