[section padding=”6px” border=”0px 0px 0px 0px” border_margin=”0px -0 0px 0px”] [row style=”collapse” width=”full-width” h_align=”center”] [col span__sm=”12″] [page_header style=”normal” type=”subnav” text_color=”dark”] [title visibility=”hidden”] [ux_image id=”761″ margin=”0px 0 0px 0px” animate=”fadeInUp”] [button text=”درخواست گواهینامه” color=”alert” style=”outline” animate=”fadeInLeft” depth=”2″ expand=”true” icon=”icon-twitch” link=”/درخواست-گواهینامه/”] [button text=”مشاوره رایگان (09373706436)” style=”outline” animate=”fadeInLeft” depth=”2″ expand=”true” icon=”icon-phone” link=”tel:09373706436″] [/col] [/row] [/section] [section padding=”0px”] [row] [col span__sm=”12″] [title style=”center” text=”سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی” tag_name=”h4″ color=”rgb(255, 0, 0)”] [title style=”center” text=”Food Safety Management System” tag_name=”h4″ color=”rgb(0, 0, 0)”] [ux_text text_align=”right”]

ISO 22000:2018 مجموعه ای از مقررات است كه شركت ها با رعایت آن ها می توانند سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی را در سازمان خود مستقر نمایند. این سیستم مبتنی بر روش های موجود در9001:2015 ISO و HACCPاست.در این استاندارد تمامی مخاطره هایی كه احتمال وقوع آن در زنجیره ی تولید مواد غذایی وجود دارد ( مخاطرات مرتبط با فرآیند و یا تاسیسات و تجهیزات و…) شناسایی و ارزیابی شده و در نتیجه به راحتی توسط یك واحد فرآوری و یا سایر واحدها در طول زنجیره تولید تا عرضه قابل كنترل هستند.این استاندارد7 اصل و 12 مرحله HACCP را سیستماتیک می کند و این نیاز FSMS (سیستم مدیریت ایمنی غذا) است که هدف آن تضمین امنیت در تمام صنایع در زنجیره غذایی است. سازمان هاي درون زنجيره مواد غذايي در دامنه اي از توليد كنندگان خوراك دام و طيور و توليد كنندگان مواد اوليه تاتوليد كنندگان فرآورده هاي غذايي ، عاملين حمل و نقل و انبارش و پيمانكاران ، خرده فروش و خدمات فرآورده هاي غذايي( و سازمان هاي اداري ارتباطات متقابل از قبيل توليد كنندگان تجهيزات ، مواد بسته بندي ، شوينده ها ، افزودني ها ،و مواد متشكله) قرار دارند .ارتباط در طول زنجيره مواد غذايي به منظور كسب اطمينان از اينكه تمام خطرات ايمني مواد غذايي شناسايي و به طور مناسب در هر مرحله زنجيره مواد غذايي كنترل مي گردد ، ضروري است . اين امر مستلزم ارتباط ما بين هر دو دسته سازمان هاي بالادست و پائين دست در زنجيره مواد غذايي مي باشد . ارتباط با مشتريان و تامين كنندگان درباره خطرات شناسايي شده و اقدامات كنترلي به شفاف سازي الزامات مشتريان و تامين كنندگان كمك خواهد نمود .شناسايي نقش سازمان و جايگاه آن در زنجيره مواد غذايي جهت حصول اطمينان از ارتباط متقابل و اثر بخش در سرتاسر زنجيره مواد غذايي به منظور تحویل محصولات غذايي ايمن به مصرف كننده نهايي ضروري مي باشد .

[/ux_text] [/col] [/row] [/section] [section padding=”0px”] [title style=”center” text=”منافع و نتایج مورد انتظار پس از اجرای پروژه استقرار استاندارد” tag_name=”h4″ color=”rgb(0, 0, 0)”] [title style=”center” text=”ISO 22000:2018″ tag_name=”h4″ color=”rgb(249, 1, 1)”]

پس از تحقق اهداف پروژه ، انتظار مي رود نتايج زير در مجموعه سازمان حاصل گردد:

[row] [col span__sm=”12″]

هماهنگی در اجرای استاندارد در كشورهای مختلف و رقابت بهتر در بازارهای جهانی

كاهش بیماری ها ی ناشی از مصرف مواد غذایی آلوده

افزایش سوددهی یا كاهش موارد مرجوعی

تطابق محصول با استانداردهای جهانی

حفظ اعتبار تولید كننده و نماد محصول

مستند كردن بهتر روش ها و فرآیند ها

تضمین كیفیت و ایمنی محصول

بهره برداری بهتر از منابع

[row_inner h_align=”center” padding=”0px 0px 0px 0px” visibility=”hidden”] [col_inner span=”6″ span__sm=”12″] [featured_box img=”631″ img_width=”20″ pos=”left” title=”سیستم برنامه ریزی و کنترل تولید”] [/featured_box] [featured_box img=”631″ img_width=”20″ pos=”left” title=”سیستم فروش و بازاریابی”] [/featured_box] [/col_inner] [col_inner span=”6″ span__sm=”12″] [featured_box img=”631″ img_width=”20″ pos=”left” title=”سیستم انبار و کنترل موجودی”] [/featured_box] [featured_box img=”631″ img_width=”20″ pos=”left” title=”سیستم محاسبات قیمت تمام شده محصولات”] [/featured_box] [/col_inner] [/row_inner] [/col] [/row] [/section] [title style=”center” text=”hivainco”]