ISO 9001

سیستم مدیـریت کیفیـت

Quality Management System

سازمان بین المللی استاندارد (ISO) در سال1987 توسط کمیته فنی (TC 176)، استانداردهای سری 9001 ISO را عرضه نمود . استاندارد ISO 9001:2015 مبتنی بر چرخه بهبود PDCA (بر نامه ریزی ، اجرا ، کنترل و اقدام اصلاحي ) می باشد و با تکیـه بر رویکرد فرآیندی و منطبق با بهبود مداوم ، بر مدیریت کیفیت تمرکز داشته و سازمان ها را جهت کسب فرصت های جدید در محیط رقابتی امروز آماده می سازد . در این استانــدارد ، الزامات یک سیستــم مدیریت کیفیت برای مواردی مشخص می گردد که یک سازمان نیازمند به اثبات توانایی خود در ارائه محصولاتی است که می بایست خواستـه های مشتری و الزامات قانونی مربوطه را برآورده نمایند . هدف اصلی این استاندارد ، ارتقای سطح رضایتمنـدی مشتریــان بوده و قابــلیت پیاده سازی و دریافت گواهینامه در تمامی زمینه های کاری را دارا می باشد . امروزه دریافت گواهینامــه 9001 ISO دلیلــی بر تعهــد سازمان ها نسبت به کیفیت و همچنین ارتقای آن از طریق اصلاح فرآیندها و بهبود مداوم در مقایسه با رقبا می باشد.

منافع و نتایج مورد انتظار پس از اجرای پروژه استقرار استاندارد

پس از تحقق اهداف پروژه ، انتظار مي رود نتايج زير در مجموعه سازمان حاصل گردد:

 وجود ساز و كاري براي شناسایی و ارزیابی ریسک ها و اعمال اقدامات كنترلي و در صورت امكان ، تغيير در سياستها

 دستيابي به سر آمدي عملكرد درعرصه رقابتي و ارائه خدمات مطلوب در راستاي تأمين منافع و جلب رضايت ذينفعان

 ايجاد استمرار و پايداري در طراحي و اجراي برنامه هاي عملياتي و افزايش كارايي و اثر بخشي برنامه ها

 سیستم خرید کالا و خدمات و سیستم نگهداری و تعمیرات تجهیزات و ماشین آلات

 جامعيت برنامه هاي اجرايي در تمامي سطوح و در نظر گرفتن تمامي ذينفعان

سیستم مدیریت دانش سازمانی ، نظام آموزشی ، انگيزشي و نظام پیشنهادات

نظام سازمانی و سیستم طبقه بندی مشاغل (شرح مشاغل و مسئولیتها)

 سیستم ساماندهی محیط کار (5S) و سیستم دبیرخانه و آرشیو اطلاعات

 توانايي مديران ارشد در شناخت وضعيت موجود در کوتاهترین زمان

 وجود ساز و كاري براي سنجش و تحليل عملكرد در ابعاد مختلف

 نظام مند شدن تمامي فعاليتها و فرايندهاي داخلي كسب و كار

 ساز و كاري براي طراحي و اجرايي كردن استراتژيها و اهداف

 هدفمند شدن فعاليتهاي سازمان و توسعه يافتگي متوازن

 شناسایی فرآیندهای کاری و شاخصهای کلیدی سازمان

 سیستم ارزیابی و رتبه بندی پیمانکاران و تأمین کنندگان

 سیستم اطلاعاتی گزارشات و تجزیه و تحلیل داده ها

سیستم محاسبات قیمت تمام شده محصولات

سیستم برنامه ریزی و کنترل تولید

سیستم انبار و کنترل موجودی

سیستم فروش و بازاریابی

سیستم بازرسی و آزمون

 سیستم مدیریت جلسات