GMP

سیستم مدیـریت کیفیـت

Quality Management System

GMP مخفف عبارت Good Manufacturing Practices به معنای روش های خوب تولید است و برای بالا بردن کیفیت و اطمینان از کارایی فراورده های غذایی و دارویی بکار می رود. کاهش ضایعات و جلوگیری از خطر های احتمالی تولید از فواید GMP محسوب می گردد. اصول GMP عوامل کنترلی هستند که بر کل عملیات تولید و کنترل کیفیت تمرکز دارند و نه بر یک فرایند خاص.

GMP رکن تولید محصول سالم می باشد که به ایجاد و نگهداری زیر ساخت های مناسب برای تولید شامل ماشین آلات، محیط، تجهیزات، نیروی انسانی و … می پردازد. هدف از این سیستم کاهش خطرات در صنایع به ویژه صنایع حساس نظیر صنایع داروی، پزشکی و غذایی است.

منافع و نتایج مورد انتظار پس از اجرای پروژه استقرار استاندارد

پس از تحقق اهداف پروژه ، انتظار مي رود نتايج زير در مجموعه سازمان حاصل گردد:

بررسی نقص های کیفی و انجام اقدامات مناسب در رابطه با محصولات معیوب و جلوگیری از رخداد مجدد

تأثیر بر کیفیت محصول نهایی با پیاده سازی روش های دقیق و کتبی در فرایند ها

تولید مواد غذایی و دارویی و وسایل پزشکی با کیفیت بالا

به حداقل رساندن هر گونه خطر مواد غذایی و دارویی

بررسی شکایات مربوط به محصولات و بازاریابی

محافظت از سلامت مصرف کنندگان و بیماران

آموزش اپراتور ها برای اجرای دستورالعمل ها

تعریف واضح فرایند های تولید و کنترل آنها

شیوه های مستند سازی مناسب

پوشش تمامی جنبه های تولید