ISO 21500:2021

استاندارد مدیریت پروژه

Project Management

استاندارد ISO 21500 راهنمایی هایی برای مدیریت پروژه فراهم می کند و می تواند توسط هر نوع سازمان، از جمله سازمان های دولتی، خصوصی و هر نوع پروژه دیگر بدون در نظر گرفتن پیچیدگی، اندازه و مدت آن، مورد استفاده قرار گیرد.
ISO 21500 طراحی شده است تا در سراسر جهان، در سراسر طیف گسترده ای از صنایع و انواع پروژه ها مورد استفاده قرار گیرد. ISO 21500 دستورالعمل و توصیف سطح بالایی از مفاهیم و فرآیندهایی که در مدیریت پروژه مهم هستند ارائه می دهد. مدیریت پروژه چارچوبی برای کمک به دستیابی به اهداف تجاری فراهم می کند. مدیریت پروژه می تواند به عنوان یک نیروی محرک در پشت هر کاری دیده شود. با توجه به برنامه ریزی، سازماندهی، ایجاد انگیزه و کنترل منابع، این امر به عنوان یک نظم در نظر گرفته شده است تا اهداف خاصی را به دست آورد. مدیریت پروژه به عنوان یک ابزار کارآمد برای رسیدگی به فعالیت های پیچیده شناخته شده است. ISO 21500 یک استاندارد بین المللی آموزش مدیریت پروژه می باشد که راهنمایی هایی را در مورد مفاهیم و فرایند های مورد نیاز برای مدیریت پروژه ارائه می دهد. مواردی که در این استاندارد ذکر شده، کاملا مهم می باشند و بر عملکرد پروژه تاثیر بسزایی می گذارند. مفاهیم موجود در مدرک ISO 21500 دارای مقدمه ای ساده و قابل درک هستند و به صورت کاملا عملی، چگونگی تحویل موفقیت آمیز پروژه ها را توضیح می دهد. در اصل استاندارد مدیریت پروژه یک سیستم تلفیقی از بهترین روش های مدیریت پروژه می باشد که برای انتقال به صاحبان کسب و کار آماده شده است. استفاده از این مدرک می تواند برای هر نوع سازمانی از جمله مجموعه های دولتی و خصوصی و هر نوع پروژه ای مناسب باشد (با صرف نظر از اندازه پروژه و مدت زمان مورد نیاز برای اجرای آن).

پس از تحقق اهداف پروژه ، انتظار مي رود نتايج زير در مجموعه سازمان حاصل گردد:

ایجاد یک زبان مشترک برای فرایند های استاندارد جهت یکپارچه سازی سیستم

دسترسی بهتر به مشاغل و درآمد بالاتر برای پروژه

ارائه فرآیندهای مشترک و اصول مدیریت پروژه

دریافت مهارت های سطح بالای مدیریت پروژه

بررسی عملکرد ها برای ارائه خدمات بهتر

بهبود در زمان بندی برای تحویل پروژه

تصمیم گیری شفاف و بهبود یافته