[section padding=”6px” border=”0px 0px 0px 0px” border_margin=”0px -0 0px 0px”] [row style=”collapse” width=”full-width” h_align=”center”] [col span__sm=”12″] [page_header style=”normal” type=”subnav” text_color=”dark”] [title visibility=”hidden”] [ux_image id=”3081″ margin=”0px 0 0px 0px” animate=”fadeInUp”] [button text=”درخواست گواهینامه” color=”alert” style=”outline” animate=”fadeInLeft” depth=”2″ expand=”true” icon=”icon-twitch” link=”/درخواست-گواهینامه/”] [button text=”مشاوره رایگان (09373706436)” style=”outline” animate=”fadeInLeft” depth=”2″ expand=”true” icon=”icon-phone” link=”tel:09373706436″] [/col] [/row] [/section] [section padding=”0px”] [row] [col span__sm=”12″] [title style=”center” text=”سیستم مدیریت مصرف انرژی” tag_name=”h4″ color=”rgb(255, 0, 0)”] [title style=”center” text=”Energy Management System” tag_name=”h4″ color=”rgb(0, 0, 0)”] [ux_text text_align=”right”]

ISO 50001 از سازمان ها در تمام بخش ها پشتیبانی می کند تا از طریق توسعه یک سیستم مدیریت انرژی، از انرژی استفاده بهینه تری داشته باشند. استاندارد ISO 50001 الزامات لازم برای ایجاد، اجرا، حفظ و بهبود سیستم مدیریت انرژی را مشخص می کند. نتیجه مورد نظر این است که یک سازمان را قادر سازد به دنبال یک رویکرد سیستماتیک در دستیابی به بهبود مستمر عملکرد انرژی و سیستم مدیریت انرژی باشد. امروزه این استاندارد توسط اکثر سازمانها در سراسر جهان به منظور مدیریت و کاهش مصرف و هزینه های انرژی مورد استفاده قرار می گیرد، ISO 50001 چارچوب کامل و جامعی برای پیاده سازی سیستم مدیریت انرژی (EnMS) در سازمان ارائه می نماید. این استاندارد فرصتهای مناسبی برای سازمانها از توزیع کننده‌های بزرگ تا تولیدکنندگان و کسب ‌وکارهای کوچک، جهت انعطاف پذیری بیشتر درخصوص هزینه های سازمان و مصارف انرژی فراهم می کند.

[/ux_text] [/col] [/row] [/section] [section padding=”0px”] [title style=”center” text=”منافع و نتایج مورد انتظار پس از اجرای پروژه استقرار استاندارد” tag_name=”h4″ color=”rgb(0, 0, 0)”] [title style=”center” text=”ISO 50001:2018″ tag_name=”h4″ color=”rgb(249, 1, 1)”]

پس از تحقق اهداف پروژه ، انتظار مي رود نتايج زير در مجموعه سازمان حاصل گردد:
[row] [col span__sm=”12″]

 فرایند های تصمیم گیری به صورت کاملا اصولی و آگاهانه، از طراحی سیستم، کار و نگهداری آن

دریافت گواهینامه در سطح بین المللی و تطبیق سیستم خود با یک استاندارد بین المللی

اطمینان از اندازه گیری، مستند سازی، گزارش و معیار مصرف انرژی

ایجاد شفافیت و تسهیل ارتباط با در زمینه مدیریت ارتباط انرژی

بهبود تصویر و اعتبار شرکت در میان مشتریان و ذینفعان شرکت

کمک و پیوستن به صورت داوطلبانه به بهره وری درست انرژی

کمک به سازمان در بهبود بهره وری انرژی و مصرف انرژی

رقابت در سطح بین المللی و یافتن مشتری های بزرگ

بهره وری عملیاتی و شیوه های نگهداری بهبود یافته

کاهش انتشار گاز های گلخانه ای

 

[row_inner h_align=”center” padding=”0px 0px 0px 0px” visibility=”hidden”] [col_inner span=”6″ span__sm=”12″] [featured_box img=”631″ img_width=”20″ pos=”left” title=”سیستم برنامه ریزی و کنترل تولید”] [/featured_box] [featured_box img=”631″ img_width=”20″ pos=”left” title=”سیستم فروش و بازاریابی”] [/featured_box] [/col_inner] [col_inner span=”6″ span__sm=”12″] [featured_box img=”631″ img_width=”20″ pos=”left” title=”سیستم انبار و کنترل موجودی”] [/featured_box] [featured_box img=”631″ img_width=”20″ pos=”left” title=”سیستم محاسبات قیمت تمام شده محصولات”] [/featured_box] [/col_inner] [/row_inner] [/col] [/row] [/section] [title style=”center” text=”hivainco”]